S A C R E D    G E O M E T R Y

曼陀羅

Mandala

Show More

                                                                    © 2014  by  Gina Hsaio

在家嗎?

喂!到底還要自我批判多久?沒發現在身邊的天使擔心的都快要生氣了嗎?他們在旁邊一直想告訴你事實不是這樣,但因為你太專注在批評自己的缺點,聽不見天使的耳邊細語。嘿!這一切沒什麼大不了的,我已經做出當下最適合的選擇,接下來也會,一切有最好的安排,別擔心。