S A C R E D    G E O M E T R Y

曼陀羅

Mandala

Show More

                                                                    © 2014  by  Gina Hsaio

溫柔

最近是否對自己太嚴厲?請放下罪惡感,原諒犯錯的自己。用溫柔與愛環繞著你,你才能把更有力量的光與愛帶給別人,照亮這個世界。