S A C R E D    G E O M E T R Y

生命之花

​Flower of Life

Show More

                                                                    © 2014  by  Gina Hsaio

溫柔的光芒

妳是太陽照亮萬物,有能力轉換所有層面的負面性,妳擁有無條件的愛,這樣的愛是對萬物平等地看待,有包容的心,但這樣的愛感受起來,是冷冷的,像是宇宙般的溫度。妳也纖細敏感,容易被小事所傷害,這樣的傷害源自於心過去尚未痊癒傷(情緒層面的重創),當妳向內看,療癒內心的受傷,就能察覺妳的力量與愛的光芒。 不管結局如何,過程都是美好的,就像人生是一場戲,妳是主角,妳有對於這場戲詮釋的主導權,超越依賴心和負面思考的模式,幸福會總是與妳相伴。 2016 壓克力顏料、畫布|30x30cm(訂製畫)已收藏